به یاد تو

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت به یاد تو


سپاهان درب
امنیت مراسم تحلیف روحانی چگونه تامین شد؟
حمله مسلحانه به شهرداری شهر چمران
چه زمانی یاد کردن سوگند واجب است

آنچه مخالفان سدسازی کشور را نگران و وزیر نیرو را از این نگرانی عصبانی کرده، دقیقاً مشکلات خانمان برانداز حقیقی و ویرانگری است که بسیاری از سدهای ساخته شده وزارت نیرو در مناطق مختلف کشور بر جای گذشته است. آقای چیت چیان با استفاده از واژه ی رمانتیک، جانب ادب را نسبت به مخالفان سدسازی کشور ـ که در بیشتر مواقع سخنان برحقی دارند ـ رعایت نکرد و ناخواسته به بازی در زمین سیاستمداران ترکیه و افغانستان روی آورد.

i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/